A MOL – Új Európa Alapítvány segítette az Andrássy Levéltári Projektet

Alapítványunk kiemelt támogatásával az Andrássy Gyula Alapítvány jelentős lépést tett a magyar kulturális örökség megőrzése és hozzáférhetővé tétele érdekében. Az Andrássy-család Szlovákiában őrzött levéltárának digitalizálási projektje keretében mintegy 800 iratdobozt digitalizáltak, több mint 740 000 felvétel készült el, és számos értékes történeti dokumentum került feldolgozásra.

A projekt keretében az Andrássy Gyula Alapítvány célja az volt, hogy az Andrássy-család Szlovákiában található levéltárának eddig ismeretlen és kutathatatlan részeit feldolgozza és digitalizálja. A levéltári előkészítő munka során több mint 800 iratdobozt vettek nyilvántartásba, és több mint 740 000 felvételt készítettek, amelyek között oklevelek és történeti fényképek is szerepelnek. A digitalizált anyagok savmentes iratdobozokba kerültek, biztosítva ezzel az állomány hosszú távú megőrzését.

Az Andrássy Gyula Alapítvány számos rendezvényt szervezett a projekt népszerűsítése érdekében. 2023. március 8-án, id. gróf Andrássy Gyula születésének 200. évfordulóján Tőketerebesen rendeztek ünnepséget, ahol Szapáry György és Odescalchi Mark is beszédet mondottak. Június 15-én időszaki kiállítást nyitottak meg a betléri Andrássy Kastélymúzeumban, október 25-én pedig egy konferenciát tartottak „Az Andrássy család portréja” című kiállítás keretében.

A projekt elsődleges célcsoportja a tudományos kutatói közösség, amely számára az eddig ismeretlen történeti források feltárása új perspektívákat kínál. A támogatás révén a projekt sikeresen megvalósította célkitűzéseit, és az Andrássy Gyula Alapítvány jelentős lépést tett afelé, hogy létrejöjjön a teljes nyers digitális állomány. A jövőbeni projektszakaszok során nemcsak a kutatók, hanem a szélesebb közösség is hozzáférhet majd ezekhez az értékes történeti dokumentumokhoz.

A projekt során az Andrássy Gyula Alapítvány a magyar kulturális örökség egy eddig ismeretlen részét tárta fel, amely kiegészíti és szorosan kapcsolódik a magyar közgyűjteményekhez. A kezdeményezés közérdekű jellege abban is megmutatkozik, hogy a projekt lehetővé tette a gyümölcsöző szakmai kapcsolatok kiépítését a szlovák levéltárosokkal és múzeumi szakemberekkel. Az Andrássy Gyula Alapítvány mindenképpen szeretné folytatni a levéltári feltáró és digitalizáló munkát, hiszen a teljes megvalósulásig kevesebb mint 20%-a van hátra a levéltári állománynak.

A MOL-Új Európa Alapítvány hozzájárulása nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a magyar kulturális örökség ezen fontos része hozzáférhetővé váljon a kutatók és a nagyközönség számára egyaránt. A támogatás révén a projekt sikeresen valósította meg célkitűzéseit, és példaértékű kezdeményezésként szolgál a digitális kulturális örökség megőrzésében és népszerűsítésében.